Tonerjet logistiekstatus:
Volledige capaciteit
Ø Pick&Pack-tijd: 65 min
Nu aan het werk: 26 werknemer
Verzending van: donderdag, 17. juni